بعد از تعیین حوزه آبخیز حبله رود به عنوان حوزه اجرای طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک مقرر گردید نسبت به تعیین و انتخاب پایلوت ها از میان سه پروژه آبخیزداری، بیابان زدایی و آبیاری و کشاورزی برای انجام کار و حرکت به سمت تدوین الگوی تعیین شده در سند اقدام شود. اینکه چه روستاهائی به عنوان پایلوت انتخاب شوند مقوله ای بود که درجلسه مورخ 24و 25 شهریور 1377 در مرکز منابع طبیعی خجیر به آن پرداخته شد.  پس از بحث و بررسی شاخص های زیر به عنوان شاخص های تعیین پایلوت مورد توافق قرار گرفت.
- تنوع مناسب از نظر جمعیتی
- تنوع مناسب از نظر میزان اقامت روستائیان در طول سال در روستا
- تنوع مناسب از نظر فعالیت های اقتصادی
- تنوع مناسب از   نظر وضعیت آب و هوائی و ترکیب مسائل بالادست و پائین دست
- تنوع مناسب از نظر نظام های مدیریت سنتی بر منابع
- تنوع مناسب از نظر مسائل روستائی و عشایری
در پروژه آبخیزداری در استان تهران  دو زیر حوزه نمرود و دلیچائی مناسب تشخیص داده شد و در هر زیر حوزه  چهار روستا به شرح زیر به عنوان روستاهای پایلوت آبخیزداری انتخاب شد.
در حوزه دلیچائی روستاهای هویر – دهنار- آرو – حصاربن
در حوزه نمرود روستاهای لزور- نجفدر – وزنا – زرمان
     در راستای رسیدن به مشارکت مردمی در ابتدا از موسسه توسعه پایدار و محیط زیست(سنستا)  برای برگزاری کارگاه برنامه ریزی مشورتی دعوت گردید  و چون مفاهیم مشارکتی برنامه ریزی برای اولین بار مطرح می شد چالش های گوناگونی را برای کارشناسان درگیر در پروژه به وجود آورده بود. برای تکمیل و ارتقاء دیدگاه های مشارکتی این پروژه به سراغ مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی وزارت جهادسازندگی رفتند تا از کارشناسان این مرکز که با دیدگاه های مشارکتی آشنا شده بودند استفاده نمایند در نهایت با برگزاری کلاس های ارزیابی مشارکتی (PRA)  توسط کارشناسان مرکز زمینه های مشارکت در پروژه تقویت گردید.  سپس در بخش اجرای پروژه آبخیزداری از طریق برگزاری کارگاه دماوند در سال 1377 نسبت به انتخاب همياران مرد و زن برای شروع فعاليت اجرايي در 8 روستای پایلوت اقدام گردید. پس از انتخاب، همياران در يك كارگاه آموزشي 28روزه در شهرستان دماوند شركت نموده و با روش ها، فنون و ابزارهاي مشاركت روستايي از قبيل مشكل‌يابي، طبقه‌بندي مشكلات، اولويت بندي، درخت مشكلات، نقشه روستا آشنا شدند. سپس آنان به عنوان تسهيل گران روستا به روستاهاي خود بازگشته و آموخته‌هاي خود را با جوامع خود به تجربه گزاردند. در ادامه،  برگزاری کلاس های آموزشی و کارگاه های ترویجی و بازدیدها برای روستائیان در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد تا تمامی پروژه هایی که در پایلوت ها به مرحله اجرا می رسند به شکل مشارکتی و با حضور جامعه ذینفع روستائی باشد.